نکاتی برای اسباب کشی آسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قوانین اسباب کشی


محتوای هر بسته و جعبه را با ماژیک روی آن بنویسید . ر جعبه را به محض ورود به منزل در اتاق مربوط به خودش قرار دهید. همیشه از اجسام ، ابزار و ظروف بزرگتر به سمت وسابل کوچک تر حرکت کنید. به این ترتیب راحت تر به فضای اطراف تان نظم میدهید و آرامش بیشتری پیدا میکنید.

هنگام اسباب کشی اجسام سنگین و کوچک را داخل یک چمدان چرخدار بگذارید و به راحتی آن را جابجا کنید.

هنگام اسباب کشی به خانه جدید جعبه ابزار خود را دم دست بگذارید.

هنگام اسباب کشی کارتن ها را شماره گذاری کنید تا گم یا دزدیده نشوند.