جابه جایی ادارات و شر کتها و مبلمان اداری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جابه جایی ادارات و شر کتها و مبلمان اداری :ما جا به جایی های کوچک و بزرگ لوازمات و مبلمان اداری شما را با شرایطی خاص و با بهترین کیفیت و خدماتی باب میل شما ارائه میکنیم،برای جا به جایی های سنگین و بررگ شما که نیاز به تعداد ماشین زیاد (مثلا ۵ دستگاه خاور یا بیشتر) میباشند اتوبار گیشا متخصصان و کارشناسانی را برای تخمین تعداد ماشین  لازم برای لوازمات شما و همچنین تخمین هزینه و برآورد هزینه و ارائه مشاوره جهت سهل در جابه جایی شما ارسال میکند .