بسته بندی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسته بندی :

بسته بندی تخصصی اثاثیه منزل و مبلمان  شرکتها و ادارات به وسیله کارگران مجرب و اوازم بسته بندی از قبیل : کارتن های مخصوص ،بابل رپ (حبابدار) و پک کامل بسته بندی